Договір купівлі-продажу тварини

Україна, м. Київ дата _________________________Настоящий договор составлен між заводчиком розплідника “SUNNY LION” Серафін Наталією Миколаївною (адреса: _Україна, Київська обл., с. Білогородка) телефон 8-067-336-41-15 (надалі Заводчик) й _________________________________________________________ (____________________________________________________________________________)_ (надалі Покупець).1. Предмет договору
1.1. «ЗАВОДЧИК» продає собаку, зареєстрованого у Кінологічной Спілці Украіни.1.2. «ПОКУПЕЦЬ» добровільно набуває вказаної в цьому договорі тварини.1.3.Покупка/продажа тварини відбувається за умов цього договору.2. Данні твариниКличка ___________________________________________________________________________________Реєстраційний номер puppy’s card (метрики цуценя) _____________________________Порода ___________________________________________________________________________________Забарвлення _____________________________________________________________________________________Дата народженняя __________________________________________________________________________Тавро (або чип) __________________________________________________________________________Батько ______________________________________________________________________________________Мати ______________________________________________________________________________________Якість тварини_____________________________________________________________________
3. Заводчик розплідника зобов'язується:
3.1. Передати собаку Покупцеві у клінічно здоровому стані, який гарантується протягом 5 днів із моменту передачі тварини та дати підписання цього договору.3.2. Забезпечити собаку ветеринарним паспортом із наявністю щеплень за віком. Прикласти до тварини документ про походження (метрику щеняти). При придбанні тварини РЕТ-класу в метриці стоїть позначка «Без права племінної діяльності» (див. пункт 4.5; на руки покупцеві метрика видається після виконання пункту 4.5).3.3. Прийняти у «ПОКУПЦЯ» тварину назад з одноразовим поверненням грошей протягом трьох днів із дня продажу, за умови надання «ПОКУПЦЕМ» ветеринарного висновку встановленого зразка з державної ветеринарної клініки, що підтверджує нездоров'я тварини на момент придбання.3.4. За бажанням Покупець має право повернути собаку в розплідник із власної ініціативи, Заводчик зобов'язаний прийняти тільки здорову тварину за попереднього погодження факту та терміну повернення, але без відшкодування його вартості та без компенсації за його утримання.3.5. При придбанні тварини дуже перспективного (SHOW-класу), Заводчик дає гарантії виставкової якості на момент передачі тварини та відсутність будь-яких видимих генетичних чи фізичних дефектів. Заводчик не несе відповідальності за приховані дискваліфікуючі пороки, подальший розвиток тварини та успішність її виставкової кар'єри. Цуценя шоу-класу продається тільки підрощеним (після зміни зубів).3.6. Заводчик зобов'язується надавати Покупцеві консультативну допомогу в утриманні та вирощуванні, а також у племінному використанні тварини після досягнення нею репродуктивного віку.
4. Покупець зобов'язується:
4.1. Забезпечити тварині гідні умови утримання та належний догляд. Тварина не повинна постійно утримуватись у клітці або повинна мати вільний вигул на вулиці.4.2. У разі потреби зобов'язується надавати своєчасну ветеринарну допомогу.4.3. При поверненні собаки в розплідник із власної ініціативи Покупець надає Заводчику аналізи на відсутність у тварини вірусної інфекції, бактеріальної інфекції та довідку про клінічний стан здоров'я, датовану не пізніше 3-х днів із державної ветеринарної клініки.4.4. При придбанні тварини перспективної (SHOW-BREED-класу) Покупець не має права пред'являти претензії до Заводчика у разі незадовільних виставкових оцінок (відсутність призових місць).4.5. При придбанні тварини PET-класу (домашній улюбленець) Покупець не має права використовувати цю тварину в племінній роботі та зобов'язується її стерилізувати. Заводчик не несе відповідальності за якість тварини.4.6. Нести всі подальші витрати щодо утримання, виховання та ветеринарного обслуговування собаки.
5. Порядок оплати
5.1. За собаку, що передається за цим Договором, встановлена наступна вартість_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Покупець видає Продавцеві грошову суму в розмірі___________________________________________, у рахунок належних із нього, за майбутнім договором купівлі-продажу, цуценя.5.3. Покупець зобов'язується забрати цуценя в строк, не пізніше ___числа___місяця_____року, та виплатити суму, що залишилася, у розмірі __________________________.У разі невиконання Покупцем цього зобов'язання протягом десяти календарних днів після закінчення строку дії цього договору, Продавець має право в односторонньому порядку розірвати договір. Застава залишається у Продавця і є компенсацією за понесений Продавцем комерційний ризик.
Цей договір набирає чинності з дати його підписання. Договір складено у 2-х примірниках, по одному для кожної зі сторін. Кожен екземпляр має однакову юридичну силу та є документом.6. Сторони договору
Підписи Заводчика та Покупця засвідчують повну їхню згоду з усіма умовами цього договору.
Заводчик (прізвище, ім'я, дані паспорта, підпис, дата)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Покупець (прізвище, ім'я, дані паспорта, підпис, дата)_________________________________________________________________________________________________________________________________